Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

  

Névadónkról


Dr. Enyedy Andor életrajzi adatai

A mai Kárpátalján, Ung megyében Szirénfalván született 1888. október 5-én.

Édesapja Enyedy Lajos református kántortanító.

Édesanyja Csengeri Vilma lelkészleány.

Az elemi iskolát szülőfalujában kezdi, majd Pallón fejezi be, mivel Édesapját oda választják meg további szolgálatra. A Gimnázium 8 évfolyamát Sárospatakon végzi, jeles érettségit 1906-ban tett. Teológiai tanulmányait szintén Sárospatakon végzi, segédlelkész Sátoraljaújhelyen és Alsómihályiban volt. 1914-ben katonai lelkészi szolgálatot teljesít. 1915-ben választják meg Sátoraljaújhelyi lelkipásztornak. 1918-ban házasságot köt Horger Annával, három gyermekük születik, Judit, Anna és László. 1922-ben Miskolcra választják meg lelkipásztornak, állását 1924-ben  tudja elfoglalni. 1928-ban doktorál a Debreceni Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tárgykörből. 1932-től a Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője, 1942-ben a Kerület gyülekezeti püspökké választják, majd tagja lesz a Parlament Felsőházának. Az V. Budapesti Zsinat rendes tagja.

1947-ben Rákosi Sárospatakon jár,  a 48-as egyezményt előkészítendő azt várják tőle, hogy az iskolákat ajánlja föl, ezt nem tette, kegyvesztetté lett. A 48-as megállapodás biztosította is a pataki iskolák működését, ő továbbra sem ajánlja fel még 1952-ben sem, sőt még a Debrecenből hazatérő pataki teológus diákok is folytathatnák tanulmányaikat. Az újrakezdés azonban már lehetetlen volt.

1952. október 23-án vissza kellett térniük Debrecenbe. 1952. október 29-30-án Debrecenben tartott Zsinati Ülés megszüntette a Tiszáninnen önállóságát, s ezzel megszűnt a püspökség is.

1955-ig mint Miskolc-Belvárosi lelkipásztor szolgál nagy alázattal és hittel, bár láthatóan megtörten. 1956 nyarán arra bíztatja környezetét, hogy a Kerület önállóságáért munkálkodjanak, képviseljék érdekeiket.

1957. január 1-jén a Kerület a Budapesti Zsinattól visszakapta önállóságát Darányi Lajos püspök vezetésével.

1956-66-ig Vácon él, kényszerlakhelyül jelölték ki számára. A váci és a váchartyáni gyülekezetben szolgált időnként. 1966. július 11-én hunyt el Budapesten a János kórházban, a Farkasréti temetőben nyugszik.

1966. szeptemberében a Református Egyház 9. számában egy 10 oldalas méltatás jelenik meg, amely az ő rehabilitációjának is tekinthető.

Dr. Enyedy Andor püspökünk nevét több okból is vettük fel, még élő egyik lánya és fia engedélyével:
a.) Egész élete és szolgálata a Tiszáninneni Kerülethez kötődik.
b.) Ő volt az, aki a Kerületi oktatásügyért a legmesszebbmenőkig elkötelezetten kiállt.
c.) Ő volt az, aki jelentős irodalmi munkásságában tekintélyes részt hagyott örökül az ifjusággal foglalkozó műveiben, írt számos kiadást megért konfirmáció káté könyvet, külön művet a református keresztszülők részére. A két évtizeden át szerkesztett Belmisszió Útmutatóban rendkívüli mennyiségű hittanórai vasárnapi iskolai vázlatot készített minden korosztály számára.
d.) Elhivatottságáról, tudásáról, szolgálatáról, személyiségéről hiteles írott dokumentumokat kerestünk és találtunk. Idős szemtanúk és fültanuk még néhány akkor fiatal munkatársa egybehangzó bizonyságtétele alapján döntött amellett a Mezőcsáti Református Egyházközség Presbitériuma, hogy az iskolánk 2003. szeptemberében felveszi néhai áldott emlékezetű püspökünk nevét. Mellszobrát elékészíttettük, az iskola aulájában áll, Deák Árpád nagyváradi képzőművész alkotása.

Hálásak vagyunk élő Urunknak azért, hogy adattak olyan elődök, akiknek nevét hálaadással viselhetjük.Étkezési térítési díj

Kedves Szülők!


A 2021. május havi étkezési térítési díjak fizetése a következő napokon történik:


2021. június 10. (csütörtök) 8:00-11:00

2021. június 11. (péntek) 8:00-11:00


A térítési díj szedése a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde KONYHÁJÁN, a GAZDASÁGI IRODA részben történik, a megadott időpontokban.

EFOP pályázat


Örömmel adjuk hírül, hogy iskolánk a 2020/2021-es tanévre elnyerte a Boldog Iskola címet!

ingyenes webstatisztika


A Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde sikeresen pályázott a Lőrincze Lajos V. iskolai könyvtárbővítési és állománygyarapítási pályázaton.

A honlap a legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében sütiket használ. Az oldal böngészésének folytatásával hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a sütiket böngészőjében tároljuk. Tudjon meg többet az oldalon használt sütikről.

...

EU Cookie Directive Module Information